Kosten en vergoedingen

Voor een aantal klachten of problemen kan een vergoeding worden verkregen in de vorm van een kort (ongeveer 5 sessies), middellang (ongeveer 8 sessies) of intensief (ongeveer 11 sessies) zorgzwaartepakket. De voorwaarde is dat ze voldoen aan een duidelijke DSM-V  classificatie (diagnostisch instrument van artsen en psychologen) en op de lijst met te vergoeden aandoeningen staan. Het hangt dus af van de diagnose en de zwaarte van het pakket, of en wat u vergoed krijgt.  Via uw huisarts kunt u een verwijzing hiervoor krijgen.

Voor klachten waar geen vergoeding voor mogelijk is, hoeft u geen verwijsbrief van de huisarts te hebben.

Het beste is dat u ons belt of mailt om uit te leggen wat uw klachten zijn, zodat wij een inschatting kunnen maken m.b.t. de diagnose en de duur en kosten van de behandeling. We horen graag van u.